ČLANARINA - HDR

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

ČLANARINA

DOPRINOS I USLUGE

" HDR " Indirektno duži svakog  iz regije da bude član ovog društva jer  će, samim tim, direktno ili indirektno neko od njegovih najbližih  profitirati. Cilj HDR-a je da svi koji borave u  inostranstvu budu članovi ovog društva, a i oni u rodnom kraju koji su u mogućnosti. Radi transparentnosti  prema ljudima iz rodnog  kraja, HDR će objaviti imena članova (osim onih koji to ne žele)  na WEB Stranici tako da svako ima preglednost od koga prima pomoć  i ko se brine za svoj rodni kraj.  Principi rada HDR-a  su centralni zbog transparentnosti  i koordinacije članove iz jedne ruke, s time sto će u svim državama gdje HDR ima ćlanova imati po tri predstavnika.

Visina
članarine za članove iz inostranstva 100 Eura godišnje
Visina
članarine za članove iz regije rodnog kraja 10 Eura godišnje

Budžet
Članstva

30 %
Za siromašne
20 %
Za obrazovanje
20 %
Za Infrastruktura
20 %
Za zdravstvo
5 %
Za administracija HDR-a
5 % Re
zervna sredstva

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü